Hjärt- och lungräddning

Arbetet som HLR instruktörer började vi på våra arbetsplatser på Karolinska universitetssjukhuset under första halvan av 00-talet. Idag har vi slutat på Karolinska men arbetet med att utbilda har fortsatt.