Vi började med biodling 2013. Den sommaren hade vi en kupa, redan nästa sommar utökade vi till två kupor och resten är som man brukar säga historia. Idag har vi 5 bigårdar med 5 - 10 produktionssamhällen i varje samt ett antal samhällen på tillväxt.

Lindgården

Lindgården är vår första bigård och även namnet på vår gård. Bina på Lindgården kan njuta av en fantastisk miljö i Tystberga där de samlar pollen och nektar från villaträdgårdar. Vilket ger honung som skiftar både i färg och smak under hela sommaren.

Birasen på denna bigård är Buckfast.

Bina njuter av vårens första värme

Rogsta

Rogsta är vår andra bigård i Tystberga, här samlar bina pollen och nektar från åkrar, ängar och skogen.

Birasen på denna bigård är Nordiska.

Vy vid Rogsta

Tallstugan

Tallstugan ligger i närheten av sjön Likstammen. Bina i den här bigården har ett stort urval av olika miljöer att hämta nektar och pollen. På den här bigården är inte honungsproduktion det viktigaste utan det är här våra nya samhällen står på tillväxt.

Eftersom denna bigård har samhällen på tillväxt har den biraserna Buckfast och Nordiska

Eftermiddags sol vid Tallstugan

Ärila

Ärila är vår minsta bigård. Här samlar bina nektar och pollen från framför allt skogmark och gräsmarkerna vid Nyköpings golfklubb.

Birasen på denna bigård är Nordiska.

Blomsteräng vid Nyköpings golfklubb

Valltorp

Valltorp är vår bigård som ligger i Berslagen. Här samlar bina nektar och pollen mest från skogen. Den här honungen har ingen inbladning av växter från jordbruk utom från vall som odlas i en mindre skala i omgivningen, därför är den här honungen nästan till helt 100 % från skogen.

Birasen på denna bigård är Nordiska.

Sommar i Valltorp