Bisvärm

Har du fått en bisvärm, kan vi kommar och hämta den innan den hinner flytta in i sin nya bostad. Har bina hunnit flytta in i sin nya bostad kan vi göra ett försök att hämta den men många gånger går det inte och man blir tvungen att avliva samhället.

Du kan kontakta oss på tfn. 072-537 55 51 eller 073-679 29 78.

Varför svärmar bin?

Att svärma är binas sätt att föröka sina kollonier. Det är oftast den gamla drotten som flyttar tillsammans med ett antal bin från kupan. Det är inte ovanligt att det kommer ett mörkt moln med bin som slår sig ner i ett träd eller något liknande. När svärmen har slagit sig ner börjar de genast att söka efter en boplats. Boplatsen de letar efter är ett hålrum oftast blir det i en husvägg eller en skorsten.
De gör ingen skada på sin nya boplats, men det låter mycket från bikollonin och med tiden kan det även börja lukta honung, man kan även få in bin i bostaden.

Att tabort bikollonin är viktigt inte bara att det låter, lukar och att man kan få in bin i bostaden utan det finns risk att bikollonin med tiden drabbas av sjukdommar som kan sprida sig till andra bikolloniner.