Getingar

Det händer att binas släktingar getingar flyttar in hos dig. Getingar är rovdjur vilket bina inte är. Bina är bara intressereade av nektar medan getingar är intresserade av allt som är ätbart. Senare under sommaren börjar det bli svårare för getingar att hitta insektslarver och de börjar intressera sig mer för vad vi har på bordet. Det är då man oftast blir medveten om att man har ett getingbo i närheten.
Det är enklare att tabort ett bo tidigt under sommaren. 

Vi kan hjälpa till att tabort getingbon. Vi är inget alternativ till saneringsbolag men vi kan ofta tabort bon med kort varsel. Vi kommer gärna och tittar var boet sitter och är det lätt att komma åt kan vi säkert hjälpa dig annars hänvisar vi dig till ett saneringsbolag.

Du kan kontakta oss på tfn. 072-537 55 51 eller 073-679 29 78.

Pris
100 kr/samhälle. Utanför Tystberga tillkommer en resekostnad på 50 kr per mil.